marianne.nordblom@live.se 0730-795373

Leg. sjuksköterska och yrkesverksam i 39 år i landstinget Sörmland med olika chefsbefattningar såväl inom vården som landstinget centralt med sjukvårdsfrågor. Numer pensionerad och ägnar mig åt kommunpolitiken med förkärlek för sociala frågor som rör barn och de mest utsatta i samhället.

Om Marianne

Kommunala uppdrag

2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige

Ledamot i Socialnämnden

Ersättare i Kommunala funktionshinderrådet.

Följ Marianne:

Facebook